Valitse sivu

Mikael Nyholm

Gypsteel teräsrangoilla kevytrakenteiden asentamisen ergonomia ja nopeus tutkitusti paranevat ja samalla myös kokonaiskustannukset laskevat. Tämän kevään rakenneuutuus Gypsteel-tuoteperheeseen on Gyprocin Habito Slimwall -väliseinä, jolla saavutetaan hyvin korkeat palo- ja ääneneristysvaatimukset esimerkiksi huoneistojen välisissä seinissä jopa viisi cm ohuemmalla seinärakenteella.

Aulis Lundell Oy:n valmistamiin Gypsteel teräsrankoihin pohjautuvien kevytrakennejärjestelmien kymmenessä vuodessa saavuttama ylivoimaisen markkinajohtajan asema osoittaa Gyprocin suunnittelumyynnistä Saint-Gobain Finland Oy:ssä vastaavan myyntipäällikkö Mikael Nyholmin mukaan erinomaisesti sen, kuinka työergonomian parantamisella voidaan nostaa myös tuottavuutta ja parantaa kilpailukykyä.

”Kaikki ammattilaiset tietävät, että perinteisesti kevytrakentamisessa työkustannukset muodostavat noin kaksi kolmasosaa kokonaiskustannuksista. Gypsteel teräsrankoihin pohjautuvien kevytrakennejärjestelmien kysynnän jatkuva kasvu on vahva näyttö siitä, että asentamisen keveyden, nopeuden ja ergonomian kehittämisellä saavutetaan enemmän tulosta kuin materiaalien halpuuttamisella. Ergonomian rinnalla kokonaistaloudellisuus on ollut meillä ohjenuorana ratkaisun kehittämisessä alusta asti, eli rakenteiden täytyy olla asennettuina kilpailukykyisiä kokonaiskustannuksiltaan”, Mikael Nyholm sanoo.

Kun Gyproc kartoitti teräsrankojen keventämisen mahdollistavia teräsohutlevyjen lujittamistekniikoita, parhaaksi osoittautui englantilaisen Hadley Groupin maailmanlaajuisesti patentoima Ultrasteel-teknologia.

”Hadley Group on teräsohutlevyjen rullamuovaustekniikoiden kehittämisessä maailman johtava yritys, jonka kanssa Saint-Gobainilla on jo vuosikymmenien kokemus yhteistyöstä. Suomessa halusimme yhteistyökumppaniksi ehdottomasti paikallisen valmistajan, jolla oli valmiudet ja kiinnostusta kehittää pitkälle menevää yhteistyötä. Aulis Lundell on ollut alusta lähtien oikealla asenteella liikkeellä, ja olemme kehittäneet yhdessä jatkuvasti uusia ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden tarpeisiin”, Nyholm sanoo.

Ennen kuin Gyproc ja Aulis Lundell toivat Gypsteel teräsrangat markkinoille vuonna 2009, Työterveyslaitos tutki asentajien kuormitusta kipsilevyjen kiinnityksessä erityyppisiin teräsrankoihin. Tutkimuksen mukaan asentajat kokivat eri kehonosien kuormituksen alenevan keskimäärin seitsemän prosenttia käytettäessä Gypsteel rankaa perinteisen rangan sijaan.

”Asentaja rasittuu kaikkein eniten samanlaisina toistuvissa liikkeissä. Ruuvauksia tehdään tuhansia toistoja päivässä seiniin ja kattoon. Toistuvuus lisää selälle, olkapäille ja käsille aiheutuvaa rasitusta. Sitä me halusimme tutkia, ja saimme hyvät tulokset siitä miten Gypsteel ranka keventää asennustyötä ja parantaa työergonomiaa”, Nyholm sanoo.

”Tutkimuksessa ei vertailtu eri rankatyyppien rungon asentamisen vaikutusta asentajiin, mutta tiedämme että noin 20 prosenttia kevyemmät profiilit helpottavat siirroissa ja nostoissa ja tuovat myös säästöä logistiikassa. Kitkaliitokset profiilien välillä vähentävät kiinnitystarvetta ja parantavat työturvallisuutta. Kokonaisuutena Gypsteel teräsrungon asentaminen on noin viisi prosenttia nopeampaa kuin tavallisen teräsrungon. Parempi työergonomia vähentää myös sairaspoissaoloja ja helpottaa työvoiman saamista ja pysyvyyttä fyysisessä asennustyössä.”

Yhteistyöllä nopeita kokonaistoimituksia

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa työergonomian ja -turvallisuuden merkitystä on korostettu jo pitkään. Nyholmin mukaan jopa Hadley Groupille oli yllätys, että erilaisten ratkaisujen työergonomiaa voidaan myös tutkia.

”Muistan elävästi, miten patentin omistavan yrityksen edustajat olivat suu auki, kun me esittelimme heille Työterveyslaitoksen tutkimuksen tulokset. He olivat toimineet vuosikymmeniä maailmanlaajuisesti, eikä kukaan ollut keksinyt tutkia tällaista asiaa aikaisemmin.”

Ergonomian ohella tutkittiin ja testattiin Gypsteel rankojen vaikutukset seinärakenteiden lujuuteen ja muihin teknisiin ominaisuuksiin.

”Testasimme rakenteiden palonkestävyyden ja ääneneristävyyden virallisesti hyväksytyissä tutkimuslaboratorioissa. Ennen kuin toimme Gypsteel teräsrankaan pohjautuvat Gyprocin kevytrakenneratkaisut markkinoille vuonna 2009, koko edellinen vuosi oli täynnä testejä. Kun pilotoimme uusia Gypsteel ratkaisuja, asiakkaat ovat olleet todella kiinnostuneita heti alusta lähtien. Olemme saaneet heiltä ratkaisuista palautetta, joka on vienyt kehitystä eteenpäin. Kymmenessä vuodessa on otettu merkittäviä askeleita myös siinä, että monet ammattilaiset jotka ovat tottuneet käyttämään puurankoja ovat siirtyneet Gypsteel teräsrankojen käyttöön”

Mikael Nyholm painottaa, että Aulis Lundellin ja Gyprocin saumattoman yhteistyön lisäksi asiakkaat hyötyvät myös Saint-Gobain Finlandiin kuuluvien Gyprocin, Isoverin ja Weberin yhteistyöstä.

”Meidän monissa ratkaisuissamme on mukana Isoverin eristeet, ja esimerkiksi tuulettuvassa kevytrakenteisessa julkisivussa on Weberin, Isoverin ja Gyprocin tuotteita. Asiakkaat tilaavat yhä enemmän määrä- ja erikoismittaisia rankoja ja levyjä sekä entistä laajempia kokonaisuuksia yhteiskuljetuksissa työmaille. Rakentaminen on logistiikan osalta muuttunut paljon, sillä toimitukset pitää saada lyhyellä varoitusajalla eikä työmailla enää varastoida materiaaleja entiseen tapaan. Siksi meille on entistäkin tärkeämpää, että rankavalmistajana on luotettava paikallinen kumppani, joka on todella joustava ja pystyy reagoimaan nopeasti yllättäviin tilauksiin”, Nyholm sanoo.

”Tänä päivänä osaava tekninen tuki on erittäin tärkeässä roolissa. Vaikka kaikki digitalisoituu, olemme pitäneet strategisesti tärkeänä panostaa tavoitettavuuteen. Saint-Gobain Finlandilla on uusi yhteinen tekninen palvelukeskus, jonne Gyprocin tekninen neuvonta siirtyi viime vuonna Weberin lisäksi, ja tänä vuonna on Isoverin vuoro. Siellä ammattilaiset vastaavat asiakkaiden kysymyksiin.”

Habito Slimwall säästää työtä ja arvokkaita neliöitä

Uusin ratkaisu Gypsteel teräsrankaan pohjautuvissa Gyprocin kevytrakennejärjestelmissä on Habito Slimwall väliseinä, jolla saavutetaan perinteisesti asuinhuoneistojen välisiltä seiniltä vaadittava 55 dB:n ääneneristävyys viisi cm ohuemmalla seinäpaksuudella kuin aiemmin.

”Habito Slimwallin kokonaispaksuus on 150 mm, kun aiemmin vastaava ääneneristävyys on edellyttänyt vähintään 200 mm:n paksuista seinää. Kun kerromme kiinteistön omistajille, että he voivat säästää Habito Slimwallilla viisi cm väliseinien paksuudessa, he saavat huomattavasti lisää myytäviä neliöitä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Gypsteel ratkaisujen kehittäminen jatkuu koko ajan”, Mikael Nyholm sanoo.

”Seinässä on kaksoisrunko vain 45 mm:n Gypsteel erityisprofiileistä, jotka ovat lujitettua terästä. Molemmilla puolilla on kaksinkertainen Habito-levytys. Rakenteen jäykkyys, ääneneristävyys ja palonkestävyys on testattu virallisesti hyväksytyin testein ja murtosuojaluokitus Finanssialan keskusliiton edellyttämällä tavalla.”

Uusi ohuempi ja ergonomiseen Gypsteel teräsrankaan pohjautuva työtä keventävä ja nopeuttava seinäratkaisu tuo hyötyjä monenlaisiin kohteisiin.

”Uudisrakentamisessa esimerkiksi korkeissa tornitaloissa on usein pilarilaattarunko, jolloin ohuella seinärakenteella saavutetaan suuri muuntojoustavuus asuntojen pohjaratkaisuissa samalla kun säästetään neliöitä hyötykäyttöön. Ratkaisusta on hyötyä myös tasaisesti kasvavassa korjausrakentamisessa ja käyttötarkoitusten muutoksissa, kun esimerkiksi toimistoja muutetaan asunnoiksi. Tällaisten kohteiden mittamaailmassa on jatkuvia yllätyksiä, jolloin viisi cm tuo usein tärkeää pelivaraa. Myös hotellirakentamisessa taistellaan tilojen niukkuuden kanssa, ja ohuempi seinäratkaisu tuo merkittävästi lisätilaa sängyille ja kalusteille.”

Takaisin aikajanaan